OM FABRIKEN,

 

SLOTTET OCH

 

STADEN

 

 

 

GRIPSHOLMS

 

FABRIK


I Sverige var Gripsholms Fabrik AB (på kopparsticket till vänster om slottet) mellan åren 1820 – 1825 landets största kemtekniska industri. Disponent var Carl Palmstedt som senare utvecklade Chalmers Tekniska högskola och produktutvecklare Jöns Jacob Berzelius, världsberömd kemist och efter Carl von Linné Sveriges mest berömda vetenskapsman. Under en kort men lycklig period var fabriken platsen för utveckling av både produkter och arbetarnas villkor.
 

 

 

GRIPSHOLMS

 

SLOTT


Sveriges genom tiderna rikaste och mäktigaste man, Bo Jonsson Grip, lät bygga en borg på en holme i Mälaren. Renässanskungen Gustav Vasa byggde på lämningarna av borgen ett slott som byggts på och utvecklats av senare drottningar och kungar. Slottet är Sveriges mest innehållsrika. Förutom intressanta inredningar från 1500-1800-talet hyser det bland annat Svenska statens porträttsamling. Sveriges och Europas historia berättad genom maktens människor. Här hänger de nu för den som vill träffa dem.

 


 

MARIEFREDS

 

STAD


Fortfarande möter staden landet vid munkarnas gamla gärde ungefär där den gamla stadsporten låg. Mariefred är en mycket liten men levande året-runt-stad som fortfarande har samma huvudgata som på 1700-talet. Vid Mälaren möter den gamla sjöporten. Munkklostret Pax Marie gav staden sitt namn och tegel från klostret användes till slottsbygget. Staden och slottet har en sammanflätad historia, länge på slottets villkor. 1605 fick Mariefred stadsrättigheter och utvecklas nu av egen kraft.

 

Bild av J. F. Martin ur serien Svenska Vuer (beskuren)
 

Upp.